Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Parapijoje dirbę dvasininkai

Klebonai ir administratoriai:

1881–1887 m. prelatas Pranciškus Butkevičius
1887–1903 m. kun. Petras Barauskas
1903–1906 m. kun. Julijonas Kasperavičius
1906–1918 m. kun. Konstantinas Olšauskas
1918–1922 m. kun. Klemensas Šova
1922 – 1946 m. kun. Vincentas Mieleška
1946 –1947 m. kun. E. Jakubauskis ?
1947 m. kun. A. Matulionis ?
1947 – 1949 m. kun. J. Jokūbonis ?
1949 – 1950 m. kun. J. Jasiūnas ?
1950 m. kun. A. Macaitis
1950 – 1952 m. kun. P. Bakšys
1952 – 1954 m. kun. Vaclovas Tamošauskas
1954 – 1958 m. kun. Vaclovas Aleksandravičius
1958 – 1989 m. kun. Kazimieras Statkevičius
1989 – 1991 m. kun. Gustavas Gudanavičius
1991 – 1992 m. kun. Zigmas Grinevičius
1992 – 1994 m. kun. Petras Purlys MIC
1994 – 2000 m. kun. Algimantas Keina
2000 – 2003 m. kun. Remigijus Kuprys
2003 – 2007 m. kun. Emilis Jotkus
2007 -- 2017 m. kun. Renaldas Šumbrauskis
Nuo 2017 m. kun. Valdas Paura OCD

 

Vikarai, altaristai, rezidentai:

kun. Stanislovas Janeliūnas
kun. Pranciškus Turauskis
kun. Mamertas Lumbys
kun. Jonas Jagminas
kun. Jonas Janauskis
kun. Antanas Šviestris
kun. Stanislovas Žadeikis
kun. S. Povilionis
kun. D. Kazlauskas
kun. Šileika
kun. Aleksandras Mylimas
kun. Juozapas Tumelionis
kun. Juozapas Norbutas
kun. Jonas Vaišnora
kun. Pijus Juraitis
kun. J. Petrauskis
kun. Šimkus
kun. Antanas Jocius
kun. Antanas Žilinskas
kun. Juozapas Stankūnas
kun. Paulius Loslein OFM Cap.
kun. Povilas Pukys
kun. A. Stašys
kun. V. Valavičius
kun. A. Jankauskas
kun. M. Čyvas
kun. Liukas
kun. Aviža
kun. Stanislovas Kuzkauskas
kun. A. Ranusas
kun. Vaclovas Tamoševičius
kun. Vladas Michelevičius
kun. Leonardas Jagminas
kun. Romualdas Vaičiulaitis
kun. Jonas Babonas
kun. Leonas Jakubauskas
kun. Jonas Ivanauskas
kun. Kazimieras Statkevičius
kun. Juozas Poderis
kun. Jonas Račaitis

 

 

 

aukštyn