Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

Adorantės

Adorantės Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje veikia adoruotojų būrelis, kuriam vadovauja ses. Leonė Anastazija Jakutytė.

Adoruotojų tikslas – vienytis bendroje maldoje, šlovinti Jėzų esantį Švč. Sakramente,skleisti vienybę ir pamaldumą parapijoje.

Bendros maldos ir adoracija prie Švč. Sakramento vyksta kiekvieną penktadienį nuo 17.30 iki 18.00 val., taip pat liturginių švenčių ir atlaidų metu, dalyvaujant iškilmingose procesijose. Į adoraciją jungiasi vaikai ir jaunuoliai, kurie parapijoje ruošiasi sakramentinei praktikai bei parapijoje veikiančių organizacijų, maldos grupių nariai, pavieniai tikintieji.

Adoracija ir maldos vyksta pagal atskiras programas, atsižvelgiant į liturginės šventės pobūdį įvairiomis intencijomis.

aukštyn