Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

Procesijos dalyviai

Velykų procesijojeŠvenčių ir atlaidų dienomis organizuojama  iškilminga tikinčiųjų procesija.   Eisenos dalyviai - vaikai, jaunimas, vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai bei moterys, pasipuošę procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais.  Šventinėje procesijoje aplink bažnyčią, gaudžiant bažnyčios varpams, barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, puošniai siuvinėtas veliavas, baldakimą, giedamos procesijų giesmės.

Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui esantį Eucharistijoje Jėzų - galingiausią gyvybės nešėją. Kviečiame mūsų parapijos tikinčiuosius ir bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į procesijų dalyvių gretas.

Atsakingi – zakristijonas Aloyzas Vezbergas, Robertas Skarupskas.

aukštyn