Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Šv. Teresės Avilietės minėjimas spalio 15 d. 18h00
Paskelbta: 2021-10-11 19:25:18

 

 Kviečiame visus dalyvauti šv. Teresės Avilietės - karmelitų ordino globėjos minėjime.

Š.m. spalio 15 d.18hoo - šv. Mišios

Po jų - susikaupimo vakaras su giesmėmis, vaidinimu, bei tekstais iš šventosios raštų.

 
aukštyn