Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

2021 m. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka
Paskelbta: 2021-03-31 22:43:30

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-01 d.)

18.00 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios.
 

DIDYSIS PENKTADIENIS (04-02 d.)

17.00 val. – Kryžiaus kelias
18.00 val. – Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai.
 
 
Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas – derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 
Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bus klausoma išpažinčių.
 
 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (04-03 d.)

20.00 val. – Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios.
Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę.
 
 
Velykų valgių palaiminimas - po Velyknakčio vigilijos bei visų I Velykų dienos šv. Mišių.
 
 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-04 d.)

Šv. Mišios:
8.00 (Prisikėlimo Mišios, lietuvių k.),
10.00 (lietuvių k.)
11.30 (lietuvių k.)
15.00 (lotynų k.)
18.00 (lietuvių k.)
 

VELYKŲ ANTROJI DIENA (04-05 d.)

Šv. Mišios: 8.30 (lenkų k.), 10.00, 11.30 ir 18.00 val.
 
 
 
Kviečiame laikytis valstybės nustatytų karantino reikalavimų, pamaldų metu būti su nosį ir burną dengiančiomis apsauginėmis kaukėmis, dezinfekuoti rankas, laikytis saugių atstumų, esant užimtoms maldininkams skirtoms vietoms prašome likti melstis šventoriuje.
aukštyn