Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Naujųjų Metų šv. Mišių tvarka (Šv. Mišios aukojamos tikintiesiems nedalyvaujant)
Paskelbta: 2020-12-11 18:24:47

2020 m. gruodžio 31 d. - 2021 m. sausio 1 d.

(Šv. Mišios aukojamos tikintiesiems nedalyvaujant)


Kalendorinių metų pabaigos šv. Mišios,
2020 m. gruodžio 31d.

18.00
 

Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės šv. Mišios,
2021 m. sausio 1 d.

8.30
10.00
11.30
18.00
 
 

2021 m. sausio 1 d. bažnyčia bus atrakinta nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 19 val.

Linkime džiaugsmingų ir palaimintų Naujųjų Metų!

aukštyn