Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Kaip galėtume prisidėti palaikydami savo parapiją?
Paskelbta: 2020-03-25 11:59:18

 

Šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (Carito veiklai, raštinės darbui ir pan.), galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ (galima nurodyti specifinę paskirtį, pvz., "Auka Carito veiklai").

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias...“ (Pvz., „Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę (6 m.), D. p., sv. Petraičių gim.“).

Rekvizitai banko pervedimui:


Pavadinimas Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija
Adresas Gedimino g. 1, Kaunas 
Juridinio asmens kodas 191220651 
Bankas AB „Swedbank“ 
A. s. LT117300010002239685 (veiklai) - nurodant mokėjimo paskirtį „Auka“ arba „Auka už Mišias“

 

 

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu (išsami informacija apie Kauno bažnyčias ir kunigų budėjimą karantino sąlygomis>>). Karmelitų parapijos klebono kun. Valdo Pauros OCD tel nr.: 8 677 30997.

 

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

 ---

Pagal Kauno arkivyskupijos informaciją

aukštyn