Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Dėl ypatingųjų atlaidų suteikimo tikintiesiems dabartinėmis pandemijos sąlygomis
Paskelbta: 2020-03-22 21:02:36

 

Tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, sukelta koronaviruso, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, rūpinasi ligoniais, suteikiami ypatingi atlaidai.

--------

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas paskelbė (lietuviškai) Apaštalinės Penitenciarijos dekretą dėl ypatingųjų atlaidų suteikimo tikintiesiems dabartinėmis pandemijos sąlygomis

DEKRETAS

Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi.

„Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12,12).

Šv. Pauliaus Romos Bažnyčiai parašyti žodžiai ataidi per visą Bažnyčios istoriją ir tikinčiuosius moko, kaip elgtis kančios, ligos bei negandos akivaizdoje.

Šiuo metu, kai visa žmonija patiria nematomos ir užkrečiamos ligos grėsmę, kuri jau kurį laiką stipriai paveikė visų gyvenimą, diena po dienos kelia nerimastingą baimę, naują netikrumą ir ypač išplitusią fizinę ir moralinę kančią.

Visą dekretą kviečiame skaityti https://lvk.lcn.lt/naujienos/,400

aukštyn