Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

2019 m. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka (atnaujinta)
Paskelbta: 2019-04-08 14:28:24

 

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04-14 d.)

Šv. Mišios: 8.30, 10.00, 11.30, 15.00 ir 18.00 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos.
 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-18 d.)

18.00 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios.
 

DIDYSIS PENKTADIENIS (04-19 d.)

18.00 val. – Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai.
 
20.00 val. nuo arkikatedros bazilikos į Kauno santaką bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Kryžiaus pagarbinimo procesijai vadovaus Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Kviečiame prisijungti.
 
Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas – derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (04-20 d.)

20.00 val. – Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios.
Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę.
 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-21 d.)

Šv. Mišios: 8.00 (Prisikėlimo Mišios su procesija), 10.00, 11.30 ir 18.00 val.
 

VELYKŲ ANTROJI DIENA (04-22 d.)

Šv. Mišios: 8.30 (lenkų k.), 10.00, 11.30 ir 18.00 val.

 

aukštyn