Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Vasario mėn. 11 d., šeštadienį, Pasaulinė ligonių diena
Paskelbta: 2017-01-26 17:26:47

Šv. Mišios 10.00 ir 18.00 val. Pageidaujantiems teikiamas Ligonių patepimas.

14.00 val. Šv. Mišios Kauno klinikinės (buv. Raudonojo kryžiaus) ligoninės koplyčioje. Prieš šv. Mišias palatose lankomi ligoniai, teikiamas Ligonių patepimas. 

 

aukštyn