Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Vasario mėn. 11 d., trečiadienį, Pasaulinė ligonių diena
Paskelbta: 2015-01-27 18:20:20

Šv. Mišios bažnyčioje 8.00 ir 18.00 val. Pamaldose teikiamas Ligonių patepimas. 

Kauno klinikinės ligoninės (buv. Raudonojo Kryžiaus ligoninės) koplytėlėje Šv. Mišios - 14.00 val. 

 

aukštyn