Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

2022 m. Didžiosios Savaitės ir šv. Velykų pamaldų tvarka
Paskelbta: 2022-04-11 11:05:36

 

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 14 d.)

18.00 val. – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.
 

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 15 d.)

17.00 val. – Kryžiaus kelias
18.00 val. – Kristaus Kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai.
 
 
Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas – derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 
Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bus klausoma išpažinčių.
 
 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (balandžio 16 d.)

20.00 val. – Žiburių ir Žodžio liturgijos, šv. Velykų nakties šv. Mišios.
Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę.
 
 
Velykų valgių palaiminimas - po Velyknakčio vigilijos bei visų I Velykų dienos šv. Mišių.
 
 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS ( ŠV. VELYKOS) (balandžio 17 d.)

Šv. Mišios:
8.00 (Prisikėlimo šv. Mišios, lietuvių k.),
10.00 (lietuvių k.)
11.30 (lietuvių k.)
15.00 (lotynų k.)
18.00 (lietuvių k.)
 

ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA (balandžio 18 d.)

Šv. Mišios: 8.30 (lenkų k.), 10.0011.30 ir 18.00 val.
 
 
 
 
aukštyn