Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Basųjų karmelitų ordino Generolas Br. Miguel Márquez Calle OCD oficialiai įsteigia Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenę Kaune
Paskelbta: 2023-04-28 10:10:53

 

 

Basųjų karmelitų ordino Generolas, reziduojantis Romoje, Br. Miguel Márquez Calle OCD, susipažinęs su Kauno Šv. Pranašo Elijo Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomene ir jos veikla bei gavęs Kauno Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pritarimą, suteikia asmeninius įgaliojimus Br. Vidui Labanauskui OCD įsteigti jo vardu Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenę Kaune.

 

Mieli broliai ir sesės,

kviečiame visus į Kauno

Šv. Pranašo Elijo

Basųjų Karmelitų Pasauliečių Ordino (OCDS)

bendruomenės įsteigimo šventę, kuri įvyks

2023 m. gegužės 6 d. (šeštadienį)

Basųjų karmelitų Šv. Kryžiaus bažnyčioje

(Gedimino g. 1, Kaunas)

 PROGRAMA

Švč. Sakramento Adoracija                                             900–945

Įvadinė dalis                                                                    945–1000

Šv. Mišios, kurias aukos Kauno arkivyskupijos augziliaras

vyskupas Saulius Bužauskas                                          1000–1100

Švč. Sakramento adoracija ir vidudienio malda              1100–1200

Dr. Bronės Gudaitytės konferencija:

„Karmelio dvasingumas pasaulio kontekste: išdrįsti rinktis tylą...“    1200–1300

 

Šventinė agapė parapijos namuose                                  1300–1400

 

Maloniai prašome pasidalinti šiuo kvietimu su savo bendruomene ir registruotis:  Br. Ričardas Zumeras OCD,

tel.nr. +370 688 16545, el. p. ricardasocds@gmail.com    

Organizuoja: Kauno Šv. Pranašo Elijo Basieji Karmelitai pasauliečiai (OCDS), Kauno Basųjų Karmelitų vienuolynas (OCD)

 Papildoma informacija apie renginį: Br. Jėzaus Jonas OCD, tel. nr. +370 615 960 80, el.p. abavida@yahoo.com          

 

aukštyn