Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kauno I dekanato kunigų susirinkimas 2022-10-21
Paskelbta: 2022-10-22 19:02:59

 Spalio 21 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje įvyko Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Jame dalyvavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, miesto parapijų klebonai, vikarai, diakonai. Po arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kalbos patirtimis iš įvairių parapijų dalinosi kunigai. Buvo aptarti pastoracijos klausimai, ypatingas dėmesys atkreiptas į jaunimo evangelizaciją. Po susirinkimo klebonas kun. Valdas Paura OCD svečiams aprodė atnaujinamas parapijos namų patalpas. 

aukštyn