Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Pirmasis karmelitiškojo dvasingumo kongresas 2022 m. spalio 15 d.
Paskelbta: 2022-10-17 17:20:32

 2022 m. spalio 15 d., Šv. Teresės Avilietės dieną, kurią Karmelitų šeima švenčia kaip iškilmę, Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje įvyko Pirmasis karmelitiškojo dvasingumo kongresas. Kongresą organizavo broliai basieji karmelitai, broliai ir seserys karmelitai pasauliečiai ir VDU Katalikų teologijos fakultetas.

Nuo ankstaus ryto bažnyčioje rinkosi dalyviai iš visos Lietuvos. Kongresas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias celebravo klebonas kunigas Valdas Paura OCD kartu su kun. Vidu Labanausku OCD ir kun. Emilijan Bojko OCD. Klebonas Tėvas Valdas homilijoje išsamiai apžvelgė ir pristatė pagrindinius šv. Teresės Avilietės gyvenimo ir karmelitiškojo dvasingumo bruožus. Po šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos įvyko Kongrese dalyvaujančių bendruomenių prisistatymas. Tai kongreso organizatoriai Kauno Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenė, Vilniaus Basųjų karmelitų pasauliečių bendruonmenės atstovai, seserys iš Aušros vartų Marijos ir šv. Teresėlės karmeličių kongregacijos bei Dievo Gailestingumo seserų bendruomenės, taip pat Lectio divina grupės, Galilėjiečių grupės, Lietuvos Užtarėjų grupės atstovai. Žinoma, kongrese dalyvavo įvairių parapijų tikintieji, kuriems artimas karmelitiškas dvasingumas. Džiaugsmingai buvo sutiktas sveikinimas nuo sesių Paštuvos Basųjų karmeličių, kurios, negalėdamos dalyvauti dėl klauzūrinio gyvenimo būdo, patikino dalyvavimą dvasiniu būdu ir maldos užtarimą.

Po pietų pertraukos sekė konferencijos, klausytojus supažindinusios su karmelitų istorija Lietuvoje (dr. Liudas Jovaiša), Basųjų karmelitų palikimu (dr. Tojana Račiūnaitė) ir šv. Jėzaus Teresės dvasingumu (doktorantas br. Vidas Labanauskas). Kongresas baigėsi agape parapijos namuose, kur kongreso dalyviai prie suneštinių vaišių stalo turėjo progą džiugiai, broliškai seseriškai pabendrauti kaip viena didelė šeima, kurią sieja meilė Jėzui, šv. Teresei Avilietei ir Karmeliui.

  

 

 

 

aukštyn