Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Brolio Švč. Trejybės Arūno OCD Amžinieji įžadai
Paskelbta: 2022-09-13 16:10:18

 2022 m. rugsėjo 11 d. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje įvyko brolio Švenčiausiosios Trejybės Arūno (Arūno Juodinio) Amžinųjų įžadų šventė. Brolis Švč. Trejybės Arūnas Amžinuosius įžadus davė 11.30 val. šv. Mišių metu, dalyvaujant gausiam parapijiečių, brolio Arūno ir brolių karmelitų draugų būriui. Šv. Mišias celebravo kun. Aldonas Gudaitis SJ, koncelebravo kun. Valdas Paura OCD, kun. Vladislav Bojko OCD ir kun. Vidas Labanauskas OCD. Po šv. Mišių visi svečiai buvo pakviesti į parapijos namų salę, kur vyko džiugi agapė. Sveikiname brolį Švenčiausiosios Trejybės Arūną ir linkime gausios Dievo palaimos pašaukimo kelionėje.

 

 

 

 

 

 

 

aukštyn