Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė (2020-07-24)
Paskelbta: 2020-07-28 17:46:09
2020 m. liepos 24 d. Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ teikė Sutvirtinimo sakramentą.
 
Sutvirtinimą priėmė 9 jaunuoliai, visus mokslo metus – net karantino laikotarpiu – jam ištikimai ruošęsi šioje parapijoje, ir 2 kitų parapijų nariai.
 
Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius bei Kauno Šv. Kryžiaus parapijos kunigai – kun. Valdas Paura OCD, kun. Vidas Labanauskas OCD ir kun. Jonas Račaitis.
 
Parengė Teresė Tolvaišytė

 

aukštyn