Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinamųjų „Alfa“ savaitgalis Palemone (2019 12 14-15)
Paskelbta: 2019-12-20 13:22:18

Gruodžio 14-15 dienomis Palemono parapijos svečių namuose vyko jungtinis Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios ir Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui, „Alfa“ savaitgalis. 

 
Jaunuoliai kartu žaidė, susipažindami ar stiprindami jau esamas draugystes, klausėsi mokymų apie Šventąją Dvasią, dalijosi savo patirtimi bei talentais grupelių metu.
 
 
Maldos vakaro metu buvo galimybė atlikti išpažintį, pabūti Švč. Sakramento adoracijoje giedant giesmes ir kreiptis užtarimo maldos. Įvadą į maldos vakarą sakė diak. Audrius Jesinskas, dalindamasis liudijimu apie savo tikėjimo kelionę. Išpažinčių klausė kun. Vidmantas Balčaitis, kun. Vytenis Vaškelis bei kun. Giedrius Bakūnas MIC.
 
Sekmadienį ryte s. Benedikta jaunuolius ragino maldoje apmąstyti Draugystės ikoną ir pateiktą Šventojo Rašto ištrauką.
 
 
Po to bažnyčios apylinkėse vyko lobio paieškos. Grįžę ir išklausę paskutinio mokymo, jaunuoliai galėjo parašyti laišką Dievui, pažymėdami, kokį pasiryžimą norėtų padaryti, atsiliepiant į Dievo meilę, patirtą savaitgalio metu.
 
 
Renginio pabaigoje jaunuoliai teigė išsivežantys gerą nuotaiką, naujas pažintis ir „švarią sielą“. Savaitgalį vainikavo 12 val. šv. Mišios, kuriose drauge su jaunuoliais dalyvavo ir jų šeimų nariai.
 
Dėkojame Įgulos bažnyčios katechetei s. Benediktai Aistei Cylikaitei už glaudų visapusišką bendradarbiavimą organizuojant ir vedant savaitgalio užsiėmimus, savanorėms Jurgitai Ilčiukaitei, Odilijai Danilevičiūtei ir Ovidijai Jankūnaitei, vedusioms grupeles bei žaidimus, šlovinimo vadovams, užtarėjams ir visiems kitiems, prisidėjusiems, kad šis savaitgalis įvyktų.
 
 
 
 
Parengė Teresė Tolvaišytė
aukštyn