Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Kauno klinikinėje ligoninėje (2016-02-11)
Paskelbta: 2016-02-12 10:23:49

Š. m. vasario 11 dieną, minint Pasaulinę ligonių dieną, Kauno klinikinėje ligoninėje (Laisvės al. 17) vyko naujosios koplyčios pašventinimo apeigos. Pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis. Iškilmėse dalyvavo Kauno klinikinės ligoninės direktorius Gediminas Abeciūnas, administracijos darbuotojai, skyrių vedėjai, slaugytojai, pacientai, šv. Elžbietos kongregacijos seserys. Liturgijoje giedojo Vita Tamulionytė.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje kvietė savo širdyje įkurti Dievui erdvę - koplyčią bei per santykį su Kristumi jau dabartyje švęsti bendrystę. Visuotinėje maldoje melstasi už visą Kauno klinikinės ligoninės bendruomenę, prašyta pašventinti kenčiančiųjų skausmą, suteikti laimingą Amžinybę mirusiems medicinos darbuotojams.

Po Šv. Mišių vyskupas Kęstutis Kėvalas koplyčiai padovanojo Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopiją bei pasiūlė įvardinti šią koplyčią – „Švč. Mergelės Marijos – Ligonių sveikatos“ titulu. Ligoninės direktorius Gediminas Abeciūnas dėkojo ganytojui bei įteikė padėkos raštus šv. Elžbietos kongregacijos seserims už rūpestį bei pagalbą įkuriant naująją koplyčią. Kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis dėkojo visiems šios šventės dalyviams bei informavo, kad š. m. vasario 4 d. iš Berlyno Kauną pasiekė liturginės „dovanos“: altorius, tabernakulis, pulpitas, suolai, kurie sukūrė dabartinę koplyčios erdvę.

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojos su mokyklos atstovais lankė ligonius bei dalino angelus. Šventę vainikavo ganytojo apsilankymas palatose bei ligonių palaiminimas.

Parapijos inf.

aukštyn