Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

2024 m. kovo 21 d. paminėtas Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebono kun. Valdo Pauros OCD kunigystės sidabrinis jubiliejus.
Paskelbta: 2024-03-23 16:29:00

 2024 m. kovo 21 d. Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos bendruomenė minėjo džiaugsmingą sukaktį – mylimo ir gerbiamo klebono T. Valdo Pauros OCD 25 metų kunigystės jubiliejų. Brolių karmelitų vienuolyną Kaune šia proga aplankė Varšuvos basųjų karmelitų provincijos vadovas Tėvas Lukasz Kansy OCD ir Tėvas Kamilio OCD – provincijolo delegatas basiesiems karmelitams pasauliečiams. Svečiai, kartu su Jubiliatu kun. Valdu Paura, parapijos kunigais  T. Sebastianu Chmielewski OCD ir T. Vidu Labanausku OCD, gausiai dalyvaujant parapijiečiams, karmelitų pasauliečių bendruomenių nariams, aukojo šv. Mišias. Po Eucharistijos Jubiliatas priėmė nuoširdžius sveikinimus ir visus pakvietė pabendrauti šventinėje agapėje.

Už nuotraukas dėkojame Br. Sigitui Jonaičiui OCDS.

 

 

aukštyn