Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo metinė vizitacija (2022-04-03)
Paskelbta: 2022-04-27 12:00:11

Balandžio 3 d.  Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vyko J. E. arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo kanoninė vizitacija. Arkiyskupą lydėjo jo sekretorius ir kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis. Prie šventoriaus vartų garbingus svečius sutiko bažnyčios klebonas kun. Valdas Paura, karmelitai kunigai ir broliai bei parapijiečiai. Pro vainiku papuoštas centrines duris, pagerbęs bažnyčioje saugojamą šventojo Kryžiaus relikviją, arkivyskupas žengė prie altoriaus.  Po išsamaus klebono pranešimo apie parapijos gyvenimą prasidėjo iškilminga sekmadienio šv. Mišių liturgija. Šv. Mišių pabaigoje nuoširdų padėkos žodį tarė parapijos tarybos nariai. Po bendros maldos arkivyskupas dar ilgai bendravo su tikinčiaisiais ir neskubėdamas žvalgėsi po vieną seniausių, priklausančių architektūros paminklams, Kauno bažnyčių.


aukštyn