Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

KRONIKA atgal

Jaunuolių Sutvirtinimo sakramento šventė (2017-05-26)
Paskelbta: 2017-05-31 16:03:58

Š. m. gegužės mėn. 26 d. vakare Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, asistavo mons. Artūras Jagelavičius, mons. Vytautas Grigaravičius, klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Sutvirtinimo sakramentą priėmė beveik trys dešimtys jaunuolių. Arkivyskupas L. Virbalas homilijoje kvietė „nepamesti“ šv. Dvasios dovanas, kurios yra mūsų krikščioniškojo gyvenimo pagrindas.

Eucharistijoje giedojo sekmadieninė šlovinimo grupė. Katechezes ir „Alfa“ kursą jaunuoliams vedė Inga Atkočiūnienė ir Alė Spiridonovienė.

Parapijos inf

 

aukštyn