Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

KRONIKA atgal

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos bendruomenės piligrimystė į Šiluvą (2016-10-13)
Paskelbta: 2016-10-14 11:11:24

Kiekvieno mėnesio 13 dieną Lietuvos tikintieji susiburia į Šiluvą, kad paminėtų Švč. Mergelės Marijos dieną.

Jau tapo tradicija, kad Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos bendruomenės piligrimai vyksta į Šiluvą. Spalio 13 d., ketvirtadienį, 9 val. trys autobusai su mokyklos piligrimais (mokiniais, mokytojais, tėveliais, globėjais) pajudėjo nuo mokyklos link Šiluvos.

Piligrimus lydėjo parapijos Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, tikybos mokytojos Raminta Kruopytė ir Viktorija Valatkienė. Visi kelionės dalyviai aplankė Piligrimų centrą, kuriame susipažino su Dievo Motinos Marijos apsireiškimo istorija Šiluvoje.

12 val. pilnutėlėje bažnyčioje J. Laužiko specialiosios mokyklos piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

Po bendrų pietų Jono Pauliaus II namų salėje piligrimai susibūrė Apsireiškimo koplyčioje padėkos maldai. Grįžtant namo visas autobusas klegėjo nuo nuotaikingų piligriminės kelionės įspūdžių ir visi džiaugėsi šia piligrimyste. 

Parapijos inf. 

aukštyn